Copyright © 2011 Przychodnia Zdrowia Skawina
Przychodnia Zdrowia Skawina
ul. Ks. J. Popiełuszki 2a 32-050 Skawina
Poradnia Ogólna (12) 276 12 22
(12) 276 82 77
od 7:00 do 18:00
od 7:00 do 11:00

Poradnia Dziecka Chorego (12) 276 31 30              
Poradnia Dziecka Zdrowego (12) 276 23 43                                      
Punkt Lekarski Krzęcin (12) 270 61 81    
Poradnia Medycyny Pracy (12) 276 84 92    
Poradnie Specjalistyczne ul.Niepodległości 12 (12) 276 84 88    
Nocna i Świąteczna
Opieka Zdrowotna
(12) 276 72 77
Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2a
 
Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112    
       
       
Aktualności i komunikaty
Ważniejsze telefony
Numery telefonów do wszystkich poradni - w zakładce "Poradnie"
Uprzejmie informujemy, że w trosce  o jakość  usług i dobro Pacjentów  wszystkie rozmowy telefoniczne z  Przychodnią są nagrywane
Przychodnia Zdrowia Skawina świadczy usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
w Skawine przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2a.05.02.2015
Pacjenci zadeklarowani do lek. med. Ewy Zuch proszeni są o zmianę lekarza poprzez
wypełnienie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Deklaracje można składać do :lek. med. Ilona Lelek-Ergenc, lek. med. Renata Ostrowska
lub do lek. med. Małgorzata Walczak
Informujemy, że w Skawinie przy ul. Niepodległości 12 działa Pracownia Psychologiczna
w ramach, której wykonujemy badania psychotechniczne, w zakresie:
    1. badania kierowców i kandydatów na kierowców;
    2. badania instruktorów oraz egzaminatorów nauki jazdy;
    3. badania kierowców skierowanych na badania w wyniku:
      • przekroczenia liczby punktów,
      • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
      • sprawstwa wypadku drogowego,
    4. badania pozostałych grup zawodowych m.in. operatorów maszyn budowlanych,
        wózków widłowych, praca na wysokości;
    5. badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.

Rejestracja osobista bądź telefoniczna - tel. 12-276-22-92
08.09.2014
Rejestracja internetowa

Informujemy, że w celu korzystania z rejestracji internetowej do lekarzy POZ
(Podstawowej Opieki Zdrowotnej).należy wypełnić i zlożyć
Wniosek o PrzyznanieDostępu do Systemu Rejestracji Internetowej Pacjentów.
Formularz wniosku jest dostępny również w rejestracji lub na stronie internetowej Przychodni w sekcji "Informacje dla pacjenta".
Wypełniony wniosek nalezy złożyć w Przychodni w godzinach pracy od 8.00-18.00.
RECEPTY ZAOCZNE
W związku ze zmianami przepisów do odbioru recepty przez osoby trzecie, wymagane jest złożenie przez
Pacjenta, który pozostaje w leczeniu u danego lekarza, PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA do odbioru
recept/zlece
ń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Formularze upoważnienia dostępne są w gabinecie lekarza, rejestracji lub w pliku poniżej *
Upoważnienie do odbioru recept/zlece
ń na wyroby medyczne
*Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.2011.277.1634 j.t.
21.01.2015
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 stycznia 2015 r. Poradnia Laryngologiczna
przy ulicy Niepodległości 12, została przeniesiona na parter.
Nastąpiła zmiana numeru telefonu do rejestracji Poradni Laryngologicznej na
numer
12 276-84-88
Wszystkim Pacjentom życzymy pogodnych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych
                                                          Dyrekcja i Pracownicy Przychodni Zdrowia Skawina