Bieżące informacje i komunikaty

17.04.2020
Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

W związku ze wznowieniem przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wykonywania szczepień ochronnych u dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych, prosimy o oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony pracownika Poradni Dziecka Zdrowego naszej Przychodni celem ustalenia terminu wizyty szczepiennej.

W pierwszej kolejności szczepienia będą odbywać się u dzieci do 24 miesiąca życia, które nie były jeszcze szczepione, następnie będą szczepione dzieci wymagające dokończenia szczepień szczepionkami mającymi w CHPL określony wiek dziecka podania ostatniej dawki - np. Rotateq, Rotarix, Hexacima, Pentaxim. W następnej kolejności będą wzywane pozostałe dzieci.

Osoby wymagające podania szczepionki po narażeniu (np. tężec, odra i in.) proszone są o kontakt telefoniczny z Poradnią Dziecka Zdrowego (12) 276-23-43.

W rozmowie telefonicznej przed ustaleniem terminu wizyty szczepiennej pracownik Poradni zbierze wywiad epidemiologiczny dotyczący dziecka i wszystkich domowników.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwe oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Przychodni. Bardzo prosimy nie dzwonić do Poradni z pytaniami o termin szczepienia - powoduje to blokowanie linii telefonicznej.

Aktualizacja 21.11.2021


Komunikat dotyczy bezpłatnego szczepienia przeciw grypieUprzejmie informujemy,
że od dnia 23.11.2021 zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia RP każda osoba pełnoletnia może zaszczepić się bezpłatnie szczepionką przeciw grypie.
Wszystkie szczegóły, zasady rejestracji i lista punktów szczepień z bezpłatnymi szczepionkami są dostępne na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype/.

Aktualizacja 1.08.2022

WAŻNE OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE OPIEKI CAŁODOBOWEJ
Uprzejmie informujemy, że świadczenia z zakresu nocnej i śwątecznej opieki całodobowej na terenie miasta i gminy Skawina realizowane są przez Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej OPC Kraków z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kordylewskiego 4, tel. 12 430 22 08.
Przychodnia Zdrowia Skawina sp. z o.o. nie przyjmuje skarg dotyczących funkcjonowania opieki całodobowej i nie odpowiada w jakikolwiek sposób za jakość i dostępność tych usług, bo nie jest ich świadczeniodawcą.
Skargi i uwagi należy składać do OPC Kraków ul. Kordylewskiego 4, tel. 12 430 22 08.

Aktualizacja 7.12.2021
Zgodnie z Prawem atomowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.,poz. 1792 z późń.zm.) informujemy że:

Pracownia RTG w Przychodni Zdrowia Skawina wykonuje działalność z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej na podstawie decyzji WSSE.NZZ.432/385/07 z dn. 29.06.2007r. uzyskała zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej do celu diagnostyki medycznej w jednostce organizacyjnej : Przychodnia Zdrowia Skawina.

Badania wykonywane są aparatem Quantum Quest HF w technice cyfrowej na detektorze Rayence - urządzenia posiadają aktualne testy specjalistyczne i podstawowe. Pracownia prowadzi działalność zgodnie z wytycznymi ochrony radiologicznej i prawa atomowego.

Na podstawie pomiarów osłon stałych wykonanych w listopadzie 2021 r. przez WSSE w Krakowie i pomiarów dozymetrycznych (dokumenty do wglądu w pracowni) stwierdza się, że pracownia nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Aktualizacja 12.03.2021
Informujemy, że wznowiona zostaje możliwość rejestracji internetowej w Przychodni Zdrowia Skawina w Poradni Ogólnej i Poradni Pediatrycznej.
Rejestracja jest możliwa zarówno na wizyty w gabinecie oraz na teleporady. W celu wykonania wizyty w formie teleporady, o godzinie przypadającej na zarezerwowany termin pacjent
jest zobowiązany oczekiwać na telefon z Przychodni.
Po wywiadzie telefonicznym, lekarz może umówić pacjenta na osobistą wizytę w Przychodni, jeśli okaże się to niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ale głównym celem teleporady jest ustalenie czy pacjent potrzebuje wizyty stacjonarnej oraz dokonanie przydzielenia pacjentów do grup pod względem pilności przypadku.
Warunkiem skutecznego udzielenia teleporady jest wcześniejsze podanie przez pacjenta numeru telefonu, pod którym będzie oczekiwał na kontakt ze strony Przychodni. Podanie numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą pacjenta na kontaktowanie się Przychodni z pacjentem w celach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, a także jest równoznaczne ze zgodą pacjenta na nagrywanie treści teleporad.
Brak numeru telefonu lub jego nieaktualność będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia teleporady. Zgodnie z par.3 pkt 1d Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skuktuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ (Przychodnia) jest zobowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia teleporady.

Aktualizacja 5.10.2020
Informujemy, że rejestracja do Poradni Dziecka Zdrowego na teleporady i na wizyty w Przychodni się odbywa się pod nr telefonu (12) 2762343.
Terminy szczepień dzieci są ustalane około 2 tygodnie przed planowanym szczepieniem.
W przypadkach zaległych szczepień u dziecka pracownik przychodni może dzwonić celem ustalenia termiu szczepienia.

8.05.2020
Z dniem 8.05.2020 WZNAWIA działanie Poradnia Medycyny Pracy.
W celu umówienia wizyty prosimy o przesyłanie skanów skierowań wraz z telefonem kontaktowym na adres mailowy skierowania.mp@przychodnia.skawina.pl
lub kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 pod numerem telefonu (12) 2768492.

8.05.2020
Poradnie Specjalistyczne przyjmują pacjentów według harmonogramów w trybie zaostrzonego reżimu sanitarnego z powodu pandemii. Prosimy o przychodzenie na wyznaczoną godzinę. Pacjenci gorączkujący i kaszlący nie będą wpuszczani na teren przychodni. Każdy pacjent jest zobowiązany do posiadania założonej na twarz maseczki ochronnej.

8.05.2020
W celu zapewnienia ciągłości leczenia dla pacjentów objętych stałym leczeniem w poradniach specjalistycznych proponujemy skorzystanie z teleporad.
Teleporada to kontakt telefoniczny z lekarzem i możliwość uzyskania e-recepty.
W celu umówienia teleporady prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją poradni specjalistycznych (telefony w sekcji "Poradnie") lub zgłoszenie na adres mailowy aos@przychodnia.skawina.pl

16.08.2020
W celu minimalizacji ryzyka infekcji COVID-19 poprzez ograniczenie liczby wizyt pacjentów w Przychodni, NFZ zaleca w przypadkach gdy jest to możliwe korzystanie ze świadczeń POZ w formie teleporad.
Teleporady POZ udzielane są w godzinach pracy Przychodni W celu wykonania wizyty w formie teleporady, o godzinie przypadającej na zarezerwowany termin pacjent
jest zobowiązany oczekiwać na telefon z Przychodni.
Po wywiadzie telefonicznym, lekarz może umówić pacjenta na osobistą wizytę w Przychodni, jeśli okaże się to niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ale głównym celem teleporady jest ustalenie czy pacjent potrzebuje wizyty stacjonarnej oraz dokonanie przydzielenia pacjentów do grup pod względem pilności przypadku.
Warunkiem skutecznego udzielenia teleporady jest wcześniejsze podanie przez pacjenta numeru telefonu, pod którym będzie oczekiwał na kontakt ze strony Przychodni. Podanie numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą pacjenta na kontaktowanie się Przychodni z pacjentem w celach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych, a także jest równoznaczne ze zgodą pacjenta na nagrywanie treści teleporad.
Brak numeru telefonu lub jego nieaktualność będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia teleporady. Zgodnie z par.3 pkt 1d Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skuktuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ (Przychodnia) jest zobowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia teleporady.

11.03.2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Taki zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy :
* opiekują się dzieckim poniżej 8 roku życia,
* są objęci ubezpieczeniem chorobowym np. są pracownikami, zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą.

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki i dodatkowe informacje są umieszczone na stronie internetowej ZUS.

W celu zmniejszenia liczby wizyt w Przychodni dla pacjentów, którzy zamawiają leki przyjmowane na stale dostępna jest elektroniczna forma składania zamówień przez złożenie zlecenia na stronie internetowej Przychodni.
W tym celu należy :
* wypełnić formularz zgłoszenia w sekcji "Zlecenie internetowe na leki przyjmowane stale (POZ, Pediatria)"
* konieczne jest podanie danych osobowych - nazwisko i imię oraz adresu zamieszkania
* dane kontaktowe - telefon i adres e-mail
* wysłać wypełniony formularz przez naciśnięcie "Wyślij Zlecenie"

Po wysłaniu zamówienia - zlecenie zostanie zweryfikowane przez lekarza i e-recepta będzie wysłana automatycznie z platformy e-zdrowie przez SMS lub e-mail do pacjentów, którzy mają aktywne Internetowe Konto Pacjenta (IKP). W przypadku gdy pacjent wyraził zgodę za otrzymywanie informacji z Przychodni poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub SMS-em istnieje możliwość otrzymania kodów do e-recepty z Przychodni nawet jeśli pacjent nie posiada IKP. Dla pozostałych pacjentów jest dostępny wydruk informacyjny z kodami e-recept możliwy do odebrania w rejestracji (metoda obecnie niezalecana). Typowy czas realizacji zlecenia do 4 dni roboczych włącznie. Przychodnia zastrzega, że braki w danych potrzebnych do wystawienia recepty mogą wydłużyć ten termin lub wogóle uniemożliwić zdalne wystawienie recepty.

W celu zmniejszenia liczby wizyt w Przychodni dla pacjentów, którzy zamawiają wyroby ortopedyczne i środki pomocnicze dostępna jest elektroniczna forma składania zamówień przez złożenie zlecenia na stronie internetowej Przychodni.
W tym celu należy :
* wypełnić formularz zgłoszenia w sekcji "Zlecenie internetowe na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"
* konieczne jest podanie danych osobowych - nazwisko i imię oraz adresu zamieszkania
* dane kontaktowe - telefon i adres e-mail
* wysłać wypełniony formularz przez naciśnięcie "Wyślij Zlecenie"

Po wysłaniu zamówienia - zlecenie zostanie zweryfikowane przez lekarza i wystawione. Zlecenie zostaje potwierdzone przez NFZ już na etapie wystawiania i nie jest konieczna wizyta w oddziałe NFZ. Numer zlecenia może być przekazany pacjentowi zdalnie lub zlecenie może być odebrane osobiście w Przychodni (metoda niezalecana obecnie). Ze zleceniem (numerem zlecenia) pacjent udaje bezpośrednio do sklepu (punktu) gdzie może go zrealizować. Typowy czas realizacji zlecenia do 4 dni roboczych włącznie. Przychodnia zastrzega, że braki w danych potrzebnych do wystawienia zlecenia mogą wydłużyć ten termin lub wogóle uniemożliwić zdalne wystawienie zlecenia.

Szanowni pacjenci,

dołożyliśmy wszelkich starań, żeby komunikacja z naszą Przychodnią była bezpieczna i
spełniała wszystkie odnośne przepisy o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o.
z siedzibą w Skawinie, ul. Popiełuszki 2A.
Z Administratorem można skontaktować się :
- pisząc na adres sekretariat@przychodnia.skawina.pl
- telefonicznie dzwoniąc na numer +48 122761957
- listownie na adres siedziby Administratora
Pełne informacje o danych osobowych znadziecie Państwo w tym dokumencie.

Zlecenia internetowe - leki oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zlecenie internetowe na leki przyjmowane stale (POZ, Pediatria) - wypełnij i wyślij formularz


Zlecenie będzie zrealizowane do 10 dni roboczych włącznie.
Uwaga ! zalecane przeglądarki to Firefox, Chrome i Edge.

Zlecenie internetowe na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypełnij i wyślij formularz


Zlecenie będzie zrealizowane do 10 dni roboczych włącznie.
Uwaga ! zalecane przeglądarki to Firefox, Chrome i Edge.

 
Pytania i uwagi dotyczące zleceń prosimy kierować na adres zlecenia@przychodnia.skawina.pl
Uwaga ! - przez powyższy adres NIE można zamówić zlecenia na recepty czy środki pomocowe. To adres do korespondencji.

Rejestracja pacjentów

Pon - Piąt
7.00 – 18.00
Sobota, Niedziela i święto
nieczynne

Kontakt do poradni

Lekarze

Godziny pracy lekarzy

Lista lekarzy

O Przychodni

20 lat obecności w Skawinie w obecnej formie organizacyjnej. Dziesiątki tysięcy przyjętych pacjentów. Dogodne położenie w centrum miasta. Bezpłatny parking dla pacjentów.

Wykfalifikowany i doświadczony personel

20 lat działalności w ochronie zdrowia

Nowoczesne wyposażenie

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Pielęgniarki środowiskowe i szkolne

Gabinety zabiegowe

W skrócie

Galeria zdjęć